Ogłoszenie o wyborach w GL KOD Konin

Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA ogłasza, że:

Na podstawie par. 18 ust. 3 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zwołuje i zaprasza do wzięcia udziału w I Walnym Zgromadzeniu Członków Grupy Lokalnej KOD KONIN w dniu 18 listopada 2017 r., o godzinie 12.00 w Koninie w Szkole Językowej AKCENT ul. Chopina 21b. W porządku obrad lokalnego zebrania członków Grupy Lokalnej KOD KONIN znajdują się wybory członków zarządu grupy lokalnej oraz wybór delegatów na regionalne walne zgromadzenie delegatów.

Planowany porządek obrad Zebrania:
1. Otwarcie obrad z potwierdzeniem kworum lub zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Prezydium Zebrania wraz z określeniem jego liczebności.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej wraz z określeniem liczby jej członków.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków wraz z określeniem liczby jej członków.
5. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania członków.
6. Przyjęcie porządku obrad lokalnego zebrania członków.
7. Ustalenie liczebności zarządu grupy lokalnej.
8. Prezentacja kandydatów do Zarządu Grupy Lokalnej.
8. Wybór członków zarządu grupy lokalnej.
9. Prezentacja kandydatów na delegatów na regionalne walne zebranie delegatów.
9. Wybór delegatów na regionalne walne zebranie delegatów.
10. Wolne głosy oraz dyskusja członków zebranych na Sali.

W załączniku do niniejszego komunikatu znajduje się Regulamin I Walnego Zgromadzenia Członków Grupy Lokalnej.

Kandydatów można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] Zamknięcie listy kandydatów do Zarządu Grupy Lokalnej nastąpi w dniu Walnego Zgromadzenia Grupy Lokalnej. Lista kandydatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej wlkp.ruchkod.pl. Każdy kandydat/-ka na członka/-inię Zarządu Grupy Lokalnej zobowiązany/-a jest do wypełnienia, podpisania oraz złożenia zgody na kandydowanie wraz z oświadczeniem, której druk można pobrać TUTAJ.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska