30.06.2016 – Oświadczenie Komitetu Obrony Demokracji Wielkopolska

Oświadczenie Komitetu Obrony Demokracji z dnia 30 czerwca 2016 roku
PDF

Poznań, 30 czerwca 2016r.
Oświadczenie Komitetu Obrony Demokracji Wielkopolska
W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami i komentarzami wskazującymi na
Komitet Obrony Demokracji, jako grupy zakłócającej uroczystości Poznańskiego Czerwca’56
podczas oficjalnych uroczystości w dniu 28 czerwca 2016 roku w Poznaniu
oświadczamy,
iż informacje te są niezgodne z prawdą, a komentarze krzywdzące. W przeciwieństwie do
pozostałych organizacji, stowarzyszeń i klubów na Placu Mickiewicza nie było w tym dniu
flag, ani transparentów KOD.
Swoją dezaprobatę wobec działań rządu i prezydenta Andrzeja Dudy oraz poparcie dla
prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka i prezydenta Lecha Wałęsy wyrażała podczas
uroczystości duża część mieszkańców Poznania, wśród których było wielu, podzielających
nasze poglądy, sympatyków KOD.
Oficjalne obchody Poznańskiego Czerwca’56 organizowane przez Komitet Obrony Demokracji
Wlkp. odbyły się dwa dni wcześniej.

Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska