Święto Wojska Polskiego w Poznaniu – 15.08.2016

Drodzy KODowicze

W poniedziałek, 15 sierpnia o godz. 10.00 na pl. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego, podczas której przemówienie wygłosi prezydent Poznania, pan Jacek Jaśkowiak. Mieszkańcy Wolnego Miasta Poznania i Wielkopolski – pokażmy, że żołnierz polski nie jest na usługach władzy i posła, pokażmy, że żołnierz polski jest obrońcą narodu polskiego i stoi na straży konstytucji, na którą składa przysięgę.
Prawo do patriotyzmu ma każdy z nas, nie zaś wyznaczone przez władze partie czy organizacje.
Przybądźmy tłumnie na plac i oprócz okazania szacunku dla munduru, dajmy również wsparcie Panu Prezydentowi. My, dumny naród Polski…. My, mieszkańcy Wielkopolski…. My, mieszkańcy Wolnego Miasta Poznań.
Ponieważ nie jest to nasza uroczystość proszę o nie przynoszenie na plac symboli KOD i nie dawać się wciągać w żadne awantury czy prowokacje – zgodnie z zasadą, że jak jesteśmy zapraszani i organizatorzy wyraźnie proszą o nie okazywanie symboli stowarzyszenia, to szanujemy to. W tym przypadku idziemy jako mieszkańcy, nie jako KOD i ze zrozumiałych względów uszanujmy to.

Do zobaczenia!