KOD WLKP – Europadialog spotkanie w Poznaniu

14 sierpnia 2016 roku odwiedziła Poznań międzynarodowa grupa młodych naukowców, doktorantów z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Węgier, reprezentujących różne dziedziny nauki (politologia, historia, literatura, sztuka, filozofia) oraz koordynatorów programu RUB Europadialog, organizowanego przez Uniwersytet w Bochum. Program ten jest finansowany przez Fundację Mercator, a jego głównym celem jest przeciwdziałanie konfrontacyjnym narracjom i rewitalizacja kultury dialogu w dyskusji nad kwestiami ważnymi dla Europy.

Goście spotkali się z przedstawicielami KOD Wielkopolska między innymi dlatego, że zainteresowani są aktualną sytuację polityczną w Polsce.

Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej biurowca Delta, w godzinach późno popołudniowych.

Naukowcy poznali naszą opinię o działalności polskiego rządu, o niszczeniu demokracji przez obecne władze oraz o konsekwencjach takich działań dla zasad demokracji i przestrzegania litery prawa. Interesowała ich również geneza KOD oraz reakcje naszego ruchu na wydarzenia w kraju. Ci młodzi ludzie swoimi pytaniami udowodnili, że znane są im przejawy łamania demokracji w Polsce. Dokonywali porównań do sytuacji politycznej w swoich krajach. Ich pytania były bardzo ciekawe i inspirujące – próbowaliśmy odpowiedzieć między innymi na pytanie, dlaczego obecny rząd ma w kraju poparcie! Interesowali się także udziałem młodzieży w ruchu KOD, a także kwestią, jak widzimy przyszłość KODu, gdy ponownie będą działać w Polsce zasady demokratycznego państwa prawa.

KOD Wielkopolska na spotkaniu reprezentowali: Gina Kałek, Joanna Darecka, Zosia Deutsch, Piotr Gąsiorowski, Andrzej Zimowski i Krzysztof Janczewski. Spotkanie było prowadzone w języku niemieckim. Dzięki naszej KODerce Zosi Deutsch, która nie tylko tłumaczyła całe spotkanie, ale także udostępniła profesjonalny sprzęt, rozmowa przebiegła sprawnie.

Spotkanie było wspaniałą okazją do rozmowy z młodymi Europejczykami, toczonej w miłej i sympatycznej atmosferze. Na koniec Polka, która moderowała spotkanie w imieniu RUB Europadialog, wyraziła chęć zaangażowania się w działalność KODu, co stanowiło miły i pełen nadziei na przyszłość akcent.

Gina Kałek – Koordynator sekcji Edukacja

Foto – KOD WLKP

spotkanie-rub-europadialog-kod-wlkp