#910 tysięcy – żądamy referendum! 25 maja 2017

Komitet Obrony Demokracji przyłącza się do inicjatywy Poznańskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców. Wraz z innymi organizacjami zawiązaliśmy Porozumienie przeciwko złej ‘reformie’. Wspólnie ogłaszamy Obywatelski Protest pod hasłem: „#910 tysięcy – żądamy referendum!”.

Demonstracja odbędzie się w Poznaniu, na Placu Wolności, w czwartek 25 maja o godzinie 18:00 i będzie częścią ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Głos zabiorą rodzice, uczniowie i nauczyciele – osoby bezpośrednio dotknięte skutkami reformy. Zapraszamy wszystkich, którzy nie chcą tak źle przygotowanych, tak szkodzących dzieciom zmian i którzy wraz z nami chcą po raz kolejny zawołać: ŻĄDAMY REFERENDUM!

W skład Porozumienia wchodzą, w kolejności alfabetycznej: Inicjatywa Polska, Komitet Obrony, Demokracji, Koalicja NIE dla chaosu w szkole, Nowoczesna, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Platforma Obywatelska RP, Poznańskie Forum Rodziców i Rad Rodziców, Poznań – Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji Partia Razem, Związek Nauczycielstwa Polskiego.

#910000