Akademicki KOD

Akademicki KOD to nieformalna grupa obywateli, członków i sympatyków Komitetu Obrony Demokracji, związanych mniej lub bardziej ze środowiskiem akademickim.

Strona a-kod.pl służy głównie do prezentacji stanowiska w różnych sprawach, komunikacji, wymiany materiałów, wspomaga różne inicjatywy.

W grupie Akademicki KOD działa również e-mailowa lista dyskusyjna.