Akcja „Grobla Patriotka” w Puszczykowie

Puszczykowskie organizacje pozarządowe chcąc włączyć się w pozytywne świętowanie obchodów 100-­lecia odzyskania niepodległości proponują
udekorowanie alei drzew na grobli ­‐ historycznym wjeździe do miasta.

Akcja ma polegać na przypięciu kokard w barwach narodowych na drzewach, które były sadzone na początku zeszłego stulecia . Wydarzenie ma kreować pozytywne działania patriotyczne łączące lokalną społeczność w duchu radości i dumy ze spuścizny historycznej i przyrodniczej. Puszczykowo znajdujące się w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego zachwyciło Polaków odrodzonej Polski swoimi walor ami przyrodniczymi, co sprawiło, że wiele wybitnych osób zamieszkało właśnie tutaj. Byli nimi między innymi: Cyryl Ratajski, Jarogniew Drwęski, Arkady Fiedler, Władysław Tomaszewski, dr Maria Gładysz czy prof. Izabela Dąbska.
Tu mieszkało też wielu powstańców wielkopolskich walczących o
niepodległość.

Zarówno zwykli turyści jak sławni podróżnicy i dziennikarze przybywające
do Puszczykowa, w tym np. odwiedzający Arkadego Fiedlera
Ryszard Kapuściński, zwracało uwagę na wyjątkową urodę przyrody na
grobli.

Celem wydarzenia „Grobla Patriotka” ma być podkreślenie wartości, które
stanowią o wyjątkowości tego historycznego wjazdu do miasta ale też o wartości polskiej przyrody jako takiej, która jest naszą narodową spuścizną i dumą.

Akcja „Grobla Patriotka” ma zapoczątkować proces powstania „Alei Puszczykowian”, którą będą tworzyć rosnące na grobli historyczne klony, którym z czasem będą nadawani patroni ­‐ sławni mieszkańcy Puszczykowa.

Intencją jest wyjście w przestrzeń publiczną działań mających na celu wzmocnienie świadomości historycznej, patriotycznej i ekologicznej mieszkańców Puszczykowa oraz przybywających tu turystów.

Pomysł alternatywnego sposobu uczczenia 100‐nej rocznicy odzyskania niepodległości mający na celu przeniesienie działań o charakterze patriotycznym na łono przyrody zjednoczył puszczykowskie organizacje
pozarządowe. Inicjatorem akcji było Stowarzyszenie Ekologiczne Puszczykowo, które zostało wsparte przez Fundację Fiedlerów, Fundację Aktywności Lokalnej, KOD Wielkopolska oraz Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo i Nasze
Puszczykowo.

Idea akcji spodobała się Burmistrzowi Puszczykowa Andrzejowi Balcerkowi ale jej przeprowadzenie jest uzależnione od stanowiska Starostwa  Powiatowego ze względu na fakt, że aleja drzew, która ma zostać udekorowana znajduje się wzdłuż drogi, która obecnie jest drogą powiatową.

Puszczykowskie organizacje pozarządowe liczą na akceptację ze strony starostwa, które w ten sposób mogłoby się włączyć w świętowanie obchodów 100­‐lecia niepodległości także na łonie przyrody.

Dekorowanie drzew jest przewidziane na 10 listopada.

Autorką wizualizacji jest Anna Krenz.