Cała Polska śpiewa “Odę do Radości”

25 marca obchodzimy 60-tą rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, na mocy których powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza. Była ona początkiem długiego procesu społeczno-polityczno-ekonomicznego, który rozwinął się w Unię Europejską, którą znamy dziś.
W związku z tym Rada Regionów KOD organizuje ogólnopolskie wydarzenie polegające na odśpiewaniu w możliwie największej ilości miast, miasteczek i wsi w Polsce o jednej godzinie Ody do Radości – hymnu Wspólnoty Europejskiej.

25 marca o godzinie 12:00 w Wielkopolsce wspólnie odśpiewamy Odę do radości w następujących miejscach:

  • w Poznaniu przy pomniku Starego Marycha (ul. Półwiejska)
  • w Puszczykowie na Rynku
  • w Lesznie na Rynku
  • w Szamotułach

Wkrótce poinformujemy o kolejnych miejscach.

Zapraszamy wszystkie osoby, którym bliskie są idee przyświecające projektowi jakim jest Unia Europejska, wspólnota narodów i społeczeństw. Niech europejskie tętno będzie silnie odczuwalne, a jego przesłanie wybrzmiewa na ulicach i placach naszych miast.

Jeżeli umiecie grać na instrumentach, możecie je zabrać! Przyjdźcie ze znajomymi i rodziną – niech każdy weźmie udział w tym wydarzeniu!

JESTEŚMY EUROPEJCZYKAMI!

Prócz zapału do świętowania tej rocznicy, warto zabrać poniższy tekst:

Oda do radości

O Radości, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól
święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór
Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los.
Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos.

Kto przyjaciel, ten niech zaraz stanie tutaj pośród nas,
i kto wielką miłość znalazł, ten niech z nami dzieli czas,
Z nami ten, kto choćby jedną duszę rozpłomienić mógł.
Ale kto miłości nie zna, niech nie wchodzi tu na próg.

Patrz, patrz: wielkie słońce światem biegnie, sypiąc złote skry,
jak zwycięzca, jak bohater – biegnij, bracie, tak i ty.
Radość tryska z piersi ziemi, Radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy na Radości złoty ślad.

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk,
z niej najlichszy robak czerpie, z niej najwyższy niebios krąg.
Bracie, miłość niezmierzona mieszka pod namiotem z gwiazd,
całą ludzkość weź w ramiona i ucałuj jeszcze raz.

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam:
na gwiaździstym firmamencie miłość, miłość mieszka tam.
Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam:
na gwiaździstym firmamencie miłość, miłość mieszka tam!

170301_traktaty

#EU60, #PolandforEurope, #PolskadlaEuropy, #TakDlaEuropy