Dokumenty

Nowa, prostsza deklaracja członkowska.

Cztery drogi przystępowania do Stowarzyszenia KOD:

  • bezpośrednio
  • listownie
  • mailowo
  • przez www

Deklaracja członkowska KOD
PDF


Statut Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji (tekst jednolity)

Nowy Statut KOD
PDF


Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.04.1997 r.

Konstytucja RP
PDF


Opinia Komisji Weneckiej z 11.03.2016 r. (English)

Opinia Kom Weneckiej edytowalna Opinion no. 833_2015
PDF


Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9.03.2016 r.

Wyrok TK z 9 marca 2016
PDF


ZALECENIE KOMISJI z dnia 27.7.2016 r. w sprawie praworządności w Polsce

Zalecenie KE wsprawie praworządności w Polsce
PDF