Składki

Składki członkowskie oraz dodatkowe darowizny prosimy wpłacać używając poniższych danych:

Odbiorca:
Komitet Obrony Demokracji

Numer rachunku:
78 2130 0004 2001 0746 1189 0001

Opis (tytuł przelewu):
imię nazwisko osoby/osób za które jest wpłacana składka lub/i darowizna
okres za który jest wpłacana*

———————-

*Składkę członkowską można opłacać:
1.    W okresie miesięcznym, do ostatniego dnia miesiąca, za dany miesiąc.
2.    W okresie kwartalnym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, jako trzykrotność składki miesięcznej, płatne z góry.
3.    W okresie półrocznym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego okresu półrocznego, jako sześciokrotność składki miesięcznej, płatne z góry.
4.    W okresie rocznym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego okresu rocznego, jako dwunastokrotność składki miesięcznej, płatne z góry.

Obowiązek opłacania składek powstaje w kolejnym miesiącu po przyjęciu do stowarzyszenia.

Przykłady opisu przelewu:
Jan Koderski, Maria Koderska, składka z darowizną za lipiec 2016
Jan Koderski, składka za 3. kwartał 2016