Europo nie odpuszczaj – bronimy niezależnych sądów!

Zapraszamy wszystkich, którym los naszej ojczyzny nie jest obojętny, na demonstrację przed Sądy w obronie niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa.

Teraz rozstrzyga się, czy Komisja Europejska zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości ustawę o Sądzie Najwyższym sprzeczną ze standardami państwa prawa.
Komisja musi jednak widzieć także determinację Polaków w obronie własnych instytucji.

Pokażmy, że jesteśmy zdeterminowani.
W lipcu złożyliśmy zobowiązanie wobec sędziów, że nie zostawimy ich samych. Dzisiaj są poddawani szykanom.
Bądźcie w całej Polsce pod Sądami w swoich miastach.
Poniedziałek 11 czerwca godzinie 19 tej.

Zbieramy podpisy pod petycją. Głośno krzyczymy NIE.

DfaGvalXcAAvXwY
Cała Polska – mapa z planowanymi wydarzeniami
na 11.06.2018 (poniedziałek) /aktualizowana na bieżąco/:
https://www.ruchkod.pl/europo-nie-odpuszczaj-manifestacje-pod-sadami/