Komunikaty

Pierwsze wyborcze zebranie Grupy Lokalnej KOD Kalisz odbędzie się 10 września 2016 r. o godzinie 18.30 w Restauracji KTW Kalisz, ul. Park Miejski 2.

Będziemy wybierali zarząd naszej grupy. Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie KOD, którzy zostali przyjęci do Stowarzyszenia do dnia 10 września br. i zadeklarowali członkostwo w Grupie Lokalnej KOD Kalisz.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.


 

Komunikat nr 1

O powołaniu Grupy Lokalnej KOD Kalisz
PDF

 

Komunikat nr 2

Harmonogram czynności wyborczych
PDF

 

Komunikat nr 3

Porządek Obrad Grupy Lokalnej KOD Kalisz
PDF

 

Komunikat nr 4

Kandydaci do Zarządu Grupy Lokalnej KOD Kalisz
PDF

 

 

Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego i członków zarządu grupy lokalnej proszę zgłaszać od dnia 28 sierpnia 2016 roku na adres [email protected]

Zamknięcie listy – 3 września.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
na adres: [email protected]
(zgłoszenia i oświadczenia)

Zgoda na kandydowanie 

Członkowie Grupy Lokalnej KOD Kalisz, którzy nie mogą być obecni na zebraniu, mogą upoważnić innego członka do udziału i głosowania na Zebraniu Członków Grupy Lokalnej w swoim imieniu. Formularz pełnomocnictwa należy wypełnić, podpisać i przekazać wskazanej osobie, która zabierze dokument na spotkanie.

Pełnomocnictwo na Zebranie Grupy Lokalnej