Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Wykład dr Iwony Chmury-Rutkowskiej “Równość płci w szkole, a edukacja obywatelska i demokracja. Ukryty program”

10 stycznia 2019 @ 18:00

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie Latającego Uniwersytetu Demokracji, które odbędzie się w czwartek, 10 stycznia 2019 r., o godz. 18:00 w sali 323 przy ul. Młyńskiej 12 w Poznaniu. Wysłuchamy wykładu otwartego dr Iwony Chmury-Rutkowskiej „Równość płci w szkole a edukacja obywatelska i demokracja. Ukryty program”.

 

Od czasu upowszechnienia się idei i praktyki koedukacji, zakłada się, że instytucja szkoły jest „neutralna” w kontekście płci. W rzeczywistości jednak, czego dowodzą liczne badania, nierówności i dyskryminacja przyjęła bardziej zawoalowane formy i stała się elementem „ukrytego programu”. Pomimo prawnych gwarancji wynikających z demokratycznych podstaw funkcjonowania państwa, wiele zasad regulujących życie w szkole odnosi się wprost lub pośrednio do tradycyjnych ról kobiecych i męskich opartych na stereotypach i relacji władzy. Ów „rodzajowy reżim” (gender regime), który dotyczy zarówno formalnych i rutynowych praktyk szkolnych, jak i relacji interpersonalnych, programuje różne ze względu na płeć doświadczenia, ogranicza rozwój i szanse, jest wreszcie mechanizmem podtrzymującym i (re)produkującym asymetrię ról i statusów kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społecznego oraz męską dominację w sferze władzy.

 

Dr Iwona Chmura-Rutkowska – doktor nauk humanistycznych, pedagożka, socjolożka. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Naukowo zajmuje się krytyczną analizą kultury oraz codzienności w instytucjach edukacyjnych. Szczególnie interesuje się problemem mechanizmów oraz skutków treningu socjalizacyjnego i praktyk edukacyjnych wzmacniających stereotypy i uprzedzenia związane z płcią.

Autorka i współautorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania(się) tożsamości rodzajowej, problemu przemocy ze względu na płeć oraz krytycznych analiz dyskursu kobiecości i męskości w kulturze popularnej, programach szkolnych i potocznych narracjach, m.in. książek: „Mężczyźni na przełęczy życia” (z J. Ostrouch, Kraków 2007 ), „Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej” (red. z E. Głowacką-Sobiech i I. Skórzyńską, Kraków 2013), „Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum” (z E. Głowacką-Sobiech i I. Skórzyńską, Poznań 2015 ), „Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport. Tom 1-3” (red. z M. Dudą, M. Mazurek, A. Sołtysiak-Łuczak, Warszawa 2016 – grant w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG), „Entuzjastki pedagogiki i edukacji. Wystawa i kalendarz” (oprac. z E. Głowacką -Sobiech, Poznań 2017); Być dziewczyną-być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży” (Poznań 2018 ), “Pierwsze Uczone Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. Wystawa” (oprac. z E. Głowacką -Sobiech, Poznań 2018).

Kierowniczka, wykonawczyni i konsultantka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, naukowych, edukacyjnych i społecznych z zakresu problematyki dotyczącej stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. Współpracowniczka instytucji państwowych i organizacji pozarządowych działających na rzecz równego traktowania. Recenzentka do spraw równości rządowych podręczników MEN: „Nasz elementarz” i „Nasza szkoła”. Autorka zajęć i warsztatów antydyskryminacyjnych dla nauczycieli/ek oraz młodzieży. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, opiekunka Koła Naukowego Edukacji Równościowej „Emancypacja” UAM oraz zespołu projektu “Gdy Nauka Jest Kobietą” UAM.

Serdecznie zapraszamy!

Latający Uniwersytet Demokracji

Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska

Szczegóły

Data:
10 stycznia 2019
Czas:
18:00
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:

Organizator

Latający Uniwersytet Demokracji

Miejsce

Młyńska 12
Ul. Młyńska 12
Poznań, 61-730
+ Google Map