KOD laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej

Komitet Obrony Demokracji został w dniu 26 września 2016 r. laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej.

Europejska Nagroda Obywatelska to wyróżnienie nadawane przez Parlament Europejski od 2008 roku. Jest ona przyznawana m.in. za promowanie lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji między obywatelami a państwami członkowskimi, działania na rzecz współpracy w ramach UE, a także stawanie w obronie wartości wynikających z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
KOD został nominowany do tej nagrody przez europosłankę Różę Thun, która w uzasadnieniu nominacji podkreślała, iż KOD skupia rzesze obywateli wokół wspólnych wartości europejskich, a w pięć miesięcy stał się rozpoznawalny w Polsce oraz w innych państwach członkowskich przez swoje nieustępliwe dążenie do kształtowania postaw demokratycznych.