KOD Północna Wielkopolska uczcił święto Oręża Polskiego

KOD Północna Wielkopolska
uczcił święto Oręża Polskiego

15 sierpnia 2016 roku delegacja KOD Północna Wielkopolska wzięła udział w obchodach kolejnego Święta Oręża Polskiego w Pile. Obok licznych delegacji, u stóp pomnika Tysiąclecia Polski i Powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy oddaliśmy hołd, tym którzy polegli w walkach o polskość tych ziem, o demokrację, równość, wolność, braterstwo i sprawiedliwość.
Po wysłuchaniu hymnu, wiązankę kwiatów złożyła delegacja KOD Północna Wielkopolska z koordynatorką regionu Izabelą Milewską na czele. Wspólnie odśpiewaliśmy patriotyczną pieśń legionów „My pierwsza Brygada”.
Zgodnie z obecnym obyczajem, odczytano Apel Pamięci, uwzględniający nazwiska niektórych ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku . Po uroczystości zebrani udali się na mszę św. do Kościoła Garnizonowego.

Jolanta Pędziwiatr
Foto: Dariusz Trojanowski