KOD z Europejską Nagrodą Obywatelską

kod-europejska-nagroda-obywatelska12 października w Parlamencie Europejskim Mateusz Kijowski, w imieniu wszystkich koderek i koderów, odebrał Europejską Nagrodę Obywatelską. Komitet Obrony Demokracji nagrodzony został za to, że w pokojowy, otwarty i niedyskryminujący sposób jednoczy ludzi w Polsce i w innych miastach Europy oraz krzewi przywiązanie do wartości, symboli i instytucji europejskich.

– Jest to ogromne wyróżnienie dla setek tysięcy ludzi, którzy angażują się w działalność KOD-u oraz pracują na rzecz wartości demokratycznych i europejskich w Polsce. Szczególnie dziękuję wszystkim Polakom, którzy wyszli na ulice i stworzyli wraz ze mną Komitet Obrony Demokracji – powiedział Mateusz Kijowski podczas uroczystości w Brukseli.

W tym roku wyróżnienia przyznano 50 osobom i organizacjom z krajów UE. Laureatów wyłoniła kapituła pod przewodnictwem szefa Parlamentu Europejskiego Martina Schulza. Z Polski nagrodę otrzymała także Aleksandra Banasiak, uczestniczka wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika.

Ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 r. nagroda jest wyróżnieniem Europejczyków za działalność na rzecz promowania wartości europejskich. Jej laureatami mogą zostać zarówno konkretne osoby, jak i stowarzyszenia czy organizacje. Wyróżnienie to przyznawane jest w kilku dziedzinach: za promowanie lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji między obywatelami a państwami członkowskimi, za ułatwianie transgranicznej bądź ponadnarodowej współpracy w ramach UE oraz za codzienną aktywność dającą konkretny wyraz wartościom wynikającym z Karty Praw Podstawowych UE.

Kandydatów do nagrody proponują eurodeputowani. Komitet Obrony Demokracji nominowany został przez posłankę do PE, Różę Thun. W uzasadnieniu podkreśliła ona, że KOD skupia rzesze obywateli wokół wspólnych wartości europejskich. Zaledwie po kilku miesiącach stał się rozpoznawalny w Polsce oraz w innych państwach członkowskich przez swoje konsekwentne dążenie do kształtowania postaw demokratycznych.

Autor: Koda
Zdjęcia: Anna Borowiec-Góra