Komunikat dotyczący regionalnego zjazdu członków stowarzyszenia

Komunikat biura prasowego KOD WLKP dotyczący regionalnego zjazdu członków stowarzyszenia.
12.09.2016 r.

Jako Pełnomocnik ds. organizacji struktur stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w województwie wielkopolskim, zgodnie z treścią

Uchwały ZG/2016/09/09/2 z dnia 9 września 2016 roku
” 4. zmienić treść punktu 2 uchwały Zarządu Głównego z dnia 9 sierpnia 2016r. numer ZG/2016/08/09/3, nowa treść punktu 2 brzmi:
2. zwołać regionalny zjazd członków stowarzyszenia z terenu działania oddziału na dzień 09.10.2016 r w Poznaniu,”
otwieram procedurę zgłaszania kandydatów na przewodniczącego zarządu oraz pozostałych członków zarządu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego KOD.
Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury lub kandydatury innych osób wysyłając zgłoszenie na adres [email protected] od dnia 13 września 2016 roku. Lista jest zamykana 2 października 2016 roku o północy.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer pesel, funkcję do której zgłoszona jest kandydatura oraz należy dołączyć zgodę na kandydowanie.
Lista kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości 3 października 2016 roku.
Wyborów dokonamy podczas walnego regionalnego zebrania członków stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, które odbędzie się 9 października 2016 roku.

Pełnomocnik ZG KOD w Województwie Wielkopolskim
Zbigniew Zawada