Komunikat – harmonogram działań wyborczych

Harmonogram działań wyborczych przed Regionalnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia KOD i wyborów do władz Regionu Wielkopolskie:

20.08 – otwarcie listy kandydatów do zarządu Regionu. Zgłaszanie kandydatów.
04.09 – podanie miejsca, czasu i porządku obrad Regionalnego Zebrania Członków.
11.09 – zamknięcie listy kandydatów do zarządu Regionu.
12.09 – opublikowanie listy kandydatów do zarządu Regionu.
18.09 – Regionalne Zebranie Członków regionu Wielkopolskie, wraz z wyborami do regionalnych władz Stowarzyszenia (zarząd regionu, regionalna komisja rewizyjna, regionalny sąd koleżeński) oraz delegatów na Walny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.

Wszystkie ogłoszenia i publikacje będą miały miejsce na stronach internetowych www.ruchkod.pl oraz http://wlkp.ruchkod.pl

Zwracam się z serdeczną prośbą o powstrzymanie się z
dyskusjami wyborczymi na naszej grupie do dnia 20.08.2016.

Pełnomocnik ZG KOD
w Województwie Wielkopolskim
Zbigniew Zawada