Komunikat o uchwale Zarządu Regionu w sprawie uzupełnienia składu osobowego

W związku z rezygnacją z funkcji członka zarządu przez Grażynę Ciesielską Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA przeprowadził wstępne rozmowy z członkami stowarzyszenia, z których trzy osoby wyraziły konkretny zamiar wejścia w skład zarządu.

Na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2017 r. Zarząd Regionu spotkał się z trzema kandydatami w osobach: Joanna Darecka, Izabela Dudziak – Dorożko oraz Magdalena Kondratowicz i po przeprowadzonych rozmowach podjął następującą uchwałę:

W związku z rezygnacją Grażyny Ciesielskiej oraz na podstawie art. 24 ust. 1 statutu Stowarzyszenia (W trakcie kadencji, w miejsce ustępujących członków władz krajowych i terenowych każdy organ władz Stowarzyszenia ma prawo uzupełnić swój skład o dowolne osoby pod warunkiem, że są one członkami Stowarzyszenia.) Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA dokonał uzupełnienia swojego składu i wybrał nowego członka zarządu w osobie: Izabela Dudziak – Dorożko. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA

Jedna myśl na temat “Komunikat o uchwale Zarządu Regionu w sprawie uzupełnienia składu osobowego

  • 21 grudnia 2017 o 12:25
    Permalink

    Gdzie są samorządowcy, kompletnie bez reakcji na tzw. nowy Kodeks Wyborczy SKANDAL – święta nie są wytłumaczeniem braku reakcji !

Komentarze są wyłączone.