Komunikat – odwołanie wyborów regionalnych

Komunikat Biura Prasowego KOD Wlkp.

7 września Zarząd Główny Stowarzyszenia KOD podjął decyzję o odwołaniu wyborów w dniu 18 września w regionie Wielkopolskim.
Zmiany terminów dotyczą również innych regionów: Dolnośląskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego, Śląskiego i Zachodniopomorskiego.
Jak podał wczoraj w komunikacie Radomir Szumełda:
” Niestety, z przyczyn technicznych Biuro Zarządu i Dział Członkowski w Warszawie, nie zdołały poinformować w terminie wszystkich członków stowarzyszenia o terminach walnego zgromadzenia w tych regionach. W związku z tym, aby spełnić statutowe wymogi i zapewnić wszystkim naszym członkom możliwość zapoznania się z informacją o planowanym walnym zgromadzeniu, jesteśmy zmuszeni zmienić daty walnych zjazdów regionalnych.”
Nowy termin wyborów zostanie podany do wiadomości niezwłocznie po ustaleniu daty przez zarząd Główny i Pełnomocnika ZG regionu Wielkopolska.

Zarząd Główny we współpracy z koordynatorami ustali nowe terminy wyborów, przekaże także wszelkie niezbędne informacje na temat procesu wyborczego.

Najnowsze informacje można uzyskać pod adresem:
http://www.ruchkod.pl/category/czlonkowie/komunikaty/region-wielkopolski/