Komunikat – Porządek Obrad I Regionalnego Walnego Zebrania

Szanowni Państwo,

informujemy, że Obrady I Regionalnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Wielkopolska odbędą się dnia 18 września 2016 r. w godzinach 10-19, w hali AWF Klub Sportowy CityZen przy ul. Droga Dębińska 10 c, 61-555 Poznań.

Informujemy także, że Obrady I Regionalnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Wielkopolska będą przebiegały według poniższego porządku obrad:

Porządek obrad I Regionalnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia
Komitet Obrony Demokracji
Region WIELKOPOLSKIE
Poznań, 18 września 2016 r.

1) Otwarcie zebrania przez ustępującego koordynatora Regionu.
2) Wystąpienie ustępującego koordynatora Regionu podsumowujące dotychczasową działalność oraz wystąpienia innych gości zebrania.
3) Zgłoszenie kandydatur na przewodniczącego Regionalnego Walnego Zebrania
i jego zastępcy.
4) Wybór przewodniczącego Regionalnego Walnego Zebrania
i jego zastępcy.
5) Informacja przewodniczącego Regionalnego Walnego Zebrania o liczbie członków biorących udział w zebraniu oraz informacja dotycząca kworum zebrania
i zdolności zebrania do podejmowania uchwał.
6) Zgłoszenie kandydatur do komisji uchwał oraz komisji skrutacyjnej.
7) Wybór komisji uchwał oraz komisji skrutacyjnej i ogłoszenie wyników głosowania.
8) Odczytanie listy kandydatów na przewodniczącego Zarządu Regionu.
9) Prezentacja kandydatów.
10) Wybór przewodniczącego Zarządu Regionu
11) Wystąpienie gościa.
12) Ogłoszenie wyników głosowania
13) Odczytanie listy kandydatów na członków Zarządu Regionu.
14) Prezentacja kandydatów.
15) Wybór członków Zarządu Regionu.
16) Wystąpienie nowego przewodniczącego Zarządu Regionu.
17) Ogłoszenie wyników głosowania.
18) Zgłoszenie listy kandydatów do Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
19) Prezentacja kandydatów.
20) Wybór członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
21) [opcjonalnie] Wystąpienie gościa; nowego przewodniczącego Zarządu Regionu.
22) Ogłoszenie wyników głosowania.
23) Zgłoszenie listy kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
24) Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów .
25) [opcjonalnie] Wystąpienie gościa; nowego przewodniczącego Zarządu Regionu.
26) Ogłoszenie wyników głosowania.
27) Przyjęcie uchwał regionalnego walnego zebrania.
28) Zamknięcie walnego zebrania.

Porządek obrad został również umieszczony na stronie facebookowej KOD_Wielkopolskie w zakładce pliki.
Serdecznie zapraszamy.

Pełnomocnik ZG KOD
w województwie wielkopolskim
Zbigniew Zawada