Komunikat Rady Regionu Komitetu Obrony Demokracji Wielkopolska

Poznań, 1 sierpnia 2016r.

Komunikat Rady Regionu Komitetu Obrony Demokracji Wielkopolska

Dnia 31 lipca 2016 odbyło się posiedzenie Rady Regionu KOD Wielkopolska.
Rada Regionu, działając jako Komitet Założycielski zgodnie z par.17 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia, zwróciła się do Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji z wnioskiem o utworzenie Oddziału Regionalnego działającego na obszarze województwa wielkopolskiego.