Komunikat w sprawie zgody na kandydowanie

Komunikat Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
Wybory do KOD na Region Wielkopolska

Informuję, że od 20 sierpnia działa skrzynka [email protected] na którą kandydaci na przewodniczącego oraz na członków zarządu mogą zgłaszać swoje kandydatury zgodnie &12 Regulaminu Walnego Regionalnego Zebrania Członków (delegatów) Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.
Lista kandydatów będzie zamykana na 7 dni przed walnym zebraniem tj. do 11.09.2016. Kandydaci mogą się zgłaszać sami lub mogą być zgłoszeni przez członków zwyczajnych stowarzyszenia. Kandydaci zgłoszeni na listę są obowiązani złożyć w biurze zarządu regionu przed terminem walnego zebrania zgoda na kandydowanie. Zgoda jest także umieszczona w plikach w grupie KOD WLKP jak i Regulamin regionalnego walnego zebrania członków (delegatów) Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji  Kandydaci, którzy do dnia otwarcia regionalnego walnego zebrania nie złożą takich oświadczeń będą skreśleni z listy.
Przypominam również kandydatom, jak i przyszłym uczestnikom walnego zebrania, że niezbędne też będzie okazanie dowodu osobistego.

Agnieszka Bizuga