Komunikat Zarządu Regionu KOD Wielkopolska

Komunikat Zarządu Regionu
KOD Wielkopolska
z dnia 12 lipca 2019r.

Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA w imieniu członków i sympatyków naszego stowarzyszenia pragnie wyrazić swoje wsparcie dla wszystkich sędziów i prokuratorów, którzy za pomocą środków dyscyplinarnych są szykanowani przez ministerstwo sprawiedliwości. Działania ministra Zbigniewa Ziobry i powołanych przez niego rzeczników dyscyplinarnych obejmują niestety coraz więcej osób, a ich jedynym celem jest wyłącznie odwet i wywieranie politycznej presji.

Z takimi przypadkami mamy do czynienia także w Wielkopolsce. W ostatnim czasie w drodze postępowania dyscyplinarnego próbuje się usunąć przed upływem kadencji Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu – sędziego Krzysztofa Lewandowskiego. Postępowania dyscyplinarne toczą się już wobec innych sędziów poznańskich sądów, takich jak Monika Frąckowiak i Sławomir Jęksa, którzy mieli odwagę otwarcie mówić o łamaniu Konstytucji RP i naruszaniu praworządności.

W demokratycznym i praworządnym państwie nie ma miejsca dla ministra sprawiedliwości, który nadużywa swojej władzy i podporządkowuje wymiar sprawiedliwości partykularnym, politycznym interesom. Dlatego solidaryzujemy się z tymi wszystkimi sędziami i prokuratorami, dla których demokratyczne i konstytucyjne wartości są najważniejsze. W tych trudnych chwilach pamiętajcie, że nie jesteście sami.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska