List otwarty do Przewodniczącego PO w Regionie – Rafała Grupińskiego

Komitet Obrony Demokracji nie jest partią polityczną ani partyjną przybudówką. To szeroki ogólnopolski ruch obywatelski powstały w chwili próby dla polskiej młodej demokracji. To ogromny wysiłek tysięcy ludzi, którzy od ponad dwóch lat, dzień w dzień, działając na zasadzie wolontariatu, inicjują wiele różnorodnych projektów obywatelskich i społecznych, które służyć mają obronie naszego systemu politycznego, praworządności i wartości naszej res publici oraz polis, które zamieszkujemy.

Jako reprezentanci KOD-u w Wielkopolsce zwracamy się do przewodniczącego Regionu Platformy Obywatelskiej Rafała Grupińskiego, by wyrazić nasze ambiwalentne uczucia w związku z ogłoszeniem projektu Wolontariusze Wolnych Wyborów.

Z jednej strony dostrzegamy uznanie w nim dla rozwijanego przez KOD od miesięcy projektu Obywatelskiej Kontroli Wyborów, do którego – także w Poznaniu – zapraszaliśmy przedstawicieli wszystkich partii opozycyjnych, w tym PO.

Z drugiej jednak strony wyrażamy zaniepokojenie tym, że PO – największa partia opozycyjna w Parlamencie, dysponująca rozbudowanymi strukturami w kraju oraz korzystająca z dużych subwencji z budżetu państwa na swoją działalność, próbuje przejąć ten projekt, kradnąc jego założenia i niwecząc wykonaną przez nas pracę.

Od partii politycznej, która w swej nazwie sugeruje silny związek ze społeczeństwem obywatelskim, oczekujemy znacznie więcej, a w szczególności szacunku dla inicjatyw pozapartyjnych. Ogłoszenie inicjatywy partyjnej bliźniaczo podobnej do tworzonej przez ruch społeczny Obywatelskiej Kontroli Wyborów, faktycznego zawłaszczenia jej pod własną nazwą i partyjnym logo, świadczy o toczącej polską klasę polityczną niemocy w szukaniu środków zaradczych wobec zaistniałej sytuacji. To także przejaw ignorancji wobec organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich i całego społeczeństwa, do którego takie projekty są skierowane.

Wyrażamy jednocześnie nadzieję, że PO będzie potrafiła przyznać się do błędu, wycofać się z tego działania i zgodnie z deklaracjami zaangażować się w projekt, który ma łączyć ponad partyjnymi podziałami w działaniach na rzecz rzetelności i uczciwości nadchodzących wyborów samorządowych.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska

Jedna myśl na temat “List otwarty do Przewodniczącego PO w Regionie – Rafała Grupińskiego

 • 6 maja 2018 o 13:43
  Permalink

  Jeśli się coś chce powiedzieć, to trzeba przestrzegać zasad poprawności językowej. Z przykrością stwierdzam, że w liście, który przeczytałem dopiero dziś, 6 maja 2018 r., rażą błędy.
  Czasownik “potrafić” nie ma czasu przyszłego złożonego, ale czas przyszły prosty; błędem jest forma: “będą potrafili” , jedynie poprawna jest forma: “potrafią”. (To tak, jakbyśmy powiedzieli: “będą zaśpiewali”, zamiast “zaśpiewają”. A że połowa użytkowników polszczyzny jej nie zna, to sprawa tej połowy, nie będę się nią zajmował.)
  Drugi przypadek, czyli dopełniacz (genetivus) rzeczownika “res publica” brzmi: “rei publicae”, a nie tak, jak napisał nieznający łaciny autor listu.
  Składnia wyrażenia: “ignorancja wobec organizacji…” jest niepoprawna.
  Nie będę komentował niemądrych zarzutów, ze ktoś coś kradnie, bo to już inna niż językowa kwestia.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *