List protestacyjny

31 sierpnia 2016 r. w Poznaniu, podczas obchodów 36. rocznicy powstania Solidarności doszło do skandalicznego incydentu.
Na placu Adama Mickiewicza, pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956, podczas oficjalnych uroczystości, Pani Krystyna Stachowiak – działaczka Solidarności od 1980, członkini Tymczasowego Zarządu Regionu Solidarności w Wielkopolsce (1981-83), internowana w stanie wojennym, od 1983 r. działająca do dziś aktywnie jako społecznik, radna miasta Poznania w III kadencji, została obrzucona wyzwiskami przez jedną z dawnych działaczek.
Równie pogardliwie potraktował ją kapelan Solidarności. Powodem tego ataku jest fakt, że Krystyna Stachowiak jest aktywną uczestniczką manifestacji KOD i członkinią Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.

W imieniu Komitetu Obrony Demokracji Regionu Wielkopolska wyrażam stanowczy protest wobec takiego zachowania. Jest ono tym bardziej przykre, że to właśnie działacze Solidarności walczyli o wolność słowa i prawo do jawności poglądów. Coraz częstsze ataki na osoby o odmiennych poglądach nie zawsze ograniczają się tylko do agresji werbalnej. Brak zdecydowanej reakcji na każdy przejaw nietolerancji i dyskryminacji doprowadzi do eskalacji najbardziej niebezpiecznych zachowań. Nie zgadzamy się na to i oczekujemy takiego samego stanowiska ze strony wszystkich organizacji i władz.
Koordynator KOD Regionu Wielkopolskiego
Zbigniew Zawada