LUD: Czy opozycja musi być bezsilna? Wykład prof. UŁ dra hab. M. Czyżewskiego

LATAJĄCY UNIWERSYTET DEMOKRACJI zaprasza na wykład otwarty prof. UŁ dra hab. Marka Czyżewskiego „CZY OPOZYCJA MUSI BYĆ BEZSILNA?”, który odbędzie się w czwartek 17 maja 2018 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej na 4 piętrze biurowca Delta, przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.

Po obu stronach politycznego sporu w Polsce umocniło się przekonanie o bezsilności opozycji. Warto najpierw przyjrzeć się źródłom, roli i funkcjom wszechobecności tego przekonania w przestrzeni publicznej, niezależnie od kwestii jego prawdziwości. Następnie, przyjmując prawdziwość tego przekonania, proponuję sięgnąć do tych obszarów wiedzy naukowej, które mogą pomóc w znalezieniu odpowiedzi nie tylko na pytanie, dlaczego opozycja jest bezsilna, ale także na pytanie, czy opozycja musi być bezsilna. Ustalenia te warto rozważyć w odniesieniu do aktualnej sytuacji w Polsce.

Marek Czyżewski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Badań Komunikacji Społecznej w Instytucie Socjologii UŁ, przewodniczący rady Konsorcjum Naukowego Analiza Dyskursu, redaktor naczelny Przeglądu Socjologicznego, redaktor serii wydawniczej Biblioteka Dyskursu Publicznego. Wybrane publikacje: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego (1997/2010, współred. z S. Kowalskim i A. Piotrowskim); Öffentliche Kommunikation und Rechtsextremismus (2005); Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy (2014, współred. z K. Franczakiem, M. Nowicką i J. Stachowiakiem); Polskie sprawy 1945-2015. Warsztaty analizy Dyskursu (2017, współred. z A. Horolets, K. Podemskim i D. Rancew-Sikorą); Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych (2017, współred. z M. Otrockim, T. Piekotem i J. Stachowiakiem).

Odnośnik do wydarzenia na Facebooku: TUTAJ