LUD zaprasza na wykład prof. Buchowskiego o zwrocie ksenofobicznym

W ramach Latającego Uniwersytetu Demokracji w poniedziałek, 26 lutego 2018 r., odbędzie się w Poznaniu wykład otwarty prof. dra hab. Michała Buchowskiego “Zwrot ksenofobiczny”: przyczyny, przebieg i skutki. Na wykładzie zostaną poruszone tak aktualne obecnie kwestie związane ze wzrostem nastrojów i zachowań ksenofobicznych oraz rozwojem migranto- i islamofobii w społeczeństwie polskim.

Wykład odbędzie się o godzinie 18-tej, w sali konferencyjnej na poziomie A biurowca Delta, przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/167293250583298/

Jak pokazywały badania, jeszcze w 2012 roku w całej Unii Europejskiej obywatele Polski byli najbardziej pozytywnie nastawieni do uchodźców, ponieważ aż 2/3 było za ich przyjmowaniem; pod koniec 2017 roku już 3/4 było zdecydowanie przeciw. Co spowodowało taką reorientację i wzrost nastrojów ksenofobicznych, zwłaszcza islamofobii i antysemityzmu? To wynik splotu przyczyn, które wyjaśnić można w terminach i kulturowo-historycznych, i społeczno-ekonomicznych, i politycznych.

Prof. dr hab. Michał Buchowski to antropolog kultury, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, kierownik Katedry Porównawczych Studiów Środkowoeuropejskich, Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (Frankfurt/Oder), prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych (European Association of Social Anthropology) w latach 2009-2010, prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego od roku 2005, wiceprzewodniczący Światowej Rady Towarzystw Antropologicznych (World Council of Anthropological Associations).

Specjalizuje się w teoretycznej i metodologicznej analizie teorii antropologicznych, szczególnie tych dotyczących sposobów myślenia i systemów wierzeniowych. Prowadzi studia antropologiczne nad przeobrażeniami społecznymi i kulturowymi zachodzącymi we współczesnej Polsce i Europie Środkowej. Ich integralną część stanowi analiza tzw. transformacji społeczno-ustrojowej po 1989 roku. Zajmuje go problematyka europejska, zwłaszcza zjawiska społeczne i kulturowe konsekwencje funkcjonowania Polski w ramach wspólnoty. Dotyczy to w szczególności migracji, uchodźstwa, tożsamości i stereotypów pojawiających się w tych kontekstach.

Serdecznie zapraszamy!

Latający Uniwersytet Demokracji

Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska