Zapowiedzi

Zapraszamy na wykład Latającego Uniwersytetu Demokracji, „Epidemia mowy nienawiści w Polsce”, który wygłosi prof. UW dr hab. Michał Bilewicz.

Wykład odbędzie się w czwartek, 4 kwietnia 2019 r., o godz. 17:00, w Fundacji Malta, ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu (1 piętro).

Współczesne media przepełnione są mową nienawiści, która pozostaje de facto poza jakąkolwiek kontrolą. Dotyczy to szczególnie mediów społecznościowych, w których Polacy spędzają coraz większą część swojego życia. Wykład poświęcony będzie efektom ekspozycji na mowę nienawiści: Jak zmienia ona nas? Jak wpływa na nasze poglądy? Jak wpływa na życie i zdrowie mniejszości czy imigrantów?

Prof. UW dr hab. Michał Bilewicz to psycholog społeczny, profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami – Zakładem Psychologii Stosunków Międzygrupowych. Jest też wykładowcą University of Delaware w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się badaniami uprzedzeń, dehumanizacji, dyskryminacji i stereotypizacji. Zastępca przewodniczącego Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, członek zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej (ISPP), wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Poza pracą naukową zajmuje się działaniami edukacyjnymi w ramach fundacji Forum Dialogu, której jest
wiceprezesem.

W swoich badaniach koncentruje się na problematyce teorii spiskowych, uprzedzeń, konfliktu międzygrupowego, zagrożenia pozytywnej tożsamości społecznej i dehumanizacji, głównie na przykładzie ksenofobii, antysemityzmu i konfliktów etnicznych. Prowadzi badania dotyczące mechanizmów pojednania po ludobójstwie w Polsce, Niemczech, Armenii, Izraelu oraz Bośni i Hercegowinie. Interesuje go wpływ mechanizmów poznawczych i języka publicznego na wykluczanie mniejszości.

W latach 2005–2006 był stypendystą Fulbrighta w New School for Social Research w Nowym Jorku. W 2015 otrzymał Nagrodę Narodowego Centrum Nauki w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Współredaktor książek The Psychology of Conspiracy (2015), Poza stereotypy. Dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych (2012), Uprzedzenia w Polsce (2015), oraz Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim (2006). Współautor pierwszych ogólnopolskich badań zjawiska mowy nienawiści.

W 2018 r. prof. Bilewicz stał się ofiarą prawicowego hejtu po wykładzie, który wygłosił 13 marca 2018 r. w Muzeum Polin. W trakcie wykładu „Epidemie mowy nienawiści. Jak blisko Marca’68 jesteśmy?” prof. Bilewicz mówił o epidemii nienawiści w Marcu’68 oraz o tym, co dzieje się współcześnie.

Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1556371411161663/

Serdecznie zapraszamy!

Latający Uniwersytet Demokracji
Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska