LUD zaprasza na Populizm i media: mediatyzacja polityki – polityzacja mediów

Latający Uniwersytet Demokracji zaprasza na wykład otwarty prof. UAM dr. hab. Doroty Piontek „Populizm i media: mediatyzacja polityki – polityzacja mediów”, który odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r., o godz. 18:00, w sali konferencyjnej na 4 piętrze biurowca Delta, przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.

Wykład będzie dotyczył relacji mediów i polityki, ich wzajemnego wpływu i współzależności. Omówione zostaną przesłanki populizmu mediów, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk mediatyzacji polityki i polityzacji mediów. Pierwsze z nich dotyczy przejmowania przez polityków logiki mediów w komunikowaniu się z wyborcami, drugie zaś politycznego zaangażowania mediów.

Funkcjonowanie mediów jest kluczowe dla jakości demokracji bowiem to one wpływają na to, jak procesy polityczne i ich aktorzy postrzegani są przez odbiorców, którzy w konsekwencji posiadanych wyobrażeń i wiedzy podejmują decyzje i działają.

Prof. UAM dr hab. Dorota Piontek to politolożka, profesorka UAM, kierowniczka Zakładu Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, badaczka podmiotów politycznych i medialnych (relacjonowanie polityki przez media). Jej zainteresowania badawcze obejmują też wpływ kultury popularnej na sposób uprawiania polityki i zachowania polityków. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (członkini Zarządu od 2013 roku i przewodnicząca sekcji komunikowania politycznego). Jest też uczestniczką programu News Literacy.

Link do wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/566160557065960/.

Latający Uniwersytet Demokracji

Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska