My, Naród Polski – wiec w Pile 02 kwietnia

“My Naród Polski” – wiec w Pile

Pod hasłem „My Naród Polski”, obchodzić będziemy 2 kwietnia w Pile, 20 urodziny Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Z tej okazji Komitet Obrony Demokracji, Stowarzyszenie Cel, Kongres Kobiet Polskich, Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Unia Pracy, zapraszają na wspólny wiec, który zorganizowany będzie w najbliższą niedzielę, 2 kwietnia, o godz. 16.00 na placu Konstytucji 3 Maja.

Będziemy rozdawali pięknie wydane egzemplarze Ustawy Zasadniczej, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Będą biało czerwone i unijne chorągiewki oraz przypinki 27:1, upamiętniające wybór Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej, a także przypinki Wolna Piła.

Swój udział w tym spotkaniu zapowiedział znany opozycjonista z czasów PRL, ówczesny więzień polityczny Franciszek Langner.

Drodzy Pilanie, spotkajmy się tego radosnego dnia. Bądźmy razem. Przyjdźmy ubrani w narodowe barwy. Wspólnie zaśpiewajmy Mazurka Dąbrowskiego. Pokażmy, że chcemy żyć w demokratycznym państwie prawa i nie jest nam obojętne niszczenie wartości oraz osiągnięć ostatnich 27 lat.

 

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

PREAMBUŁA

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,
my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

17546808_1550280358346118_8173880819032134614_o