Nie żyje Beata Kolis – współzałożycielka KOD

W nocy 31 sierpnia odeszła od nas Beata Kolis, współzałożycielka KOD, do niedawna członkini zarządu. To wielka strata dla nas wszystkich i dla Komitetu Obrony Demokracji.

Beata zmarła po krótkiej, ciężkiej chorobie. W KOD-zie była od początku. Odpowiadała m.in. za redakcję strony internetowej, kontakty z mediami. Jeszcze w maju przygotowała konferencję założycielską akcji KOD-u „Przestrzeń wolności”. Zawsze radosna, uśmiechnięta, gotowa do pomocy.

Cześć jej pamięci!

Zgodnie z prośbą najbliższych, pogrzeb ma charakter prywatny i nie ma być formą manifestacji. Uczestnikami uroczystości mają być ludzie, nie organizacje.