Odpowiedź Akademickiego KOD-u na wypowiedź prof. P. Bortkiewicza

STANOWISKO CZŁONKÓW POZNAŃSKIEJ SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

My, członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przyjmujemy z oburzeniem i stanowczo protestujemy przeciw skrajnym, politycznie motywowanym opiniom wyrażonym przez księdza profesora Pawła Bortkiewicza w ostatnim (w dniu 27 stycznia br.) felietonie telewizyjnym dla Telewizji Trwam. Znalazły się w nim niespójne logicznie, wybiórcze faktograficznie, a przede wszystkim bulwersujące moralnie opinie księdza profesora na temat legalnej, demokratycznej opozycji parlamentarnej i jej działań protestacyjnych w związku z łamaniem praw obywatelskich i konstytucyjnych przez władzę ustawodawczą i wykonawczą w Polsce. Określanie przeciwników politycznych mianem “przygłupów” i publiczne postulowanie, by znaleźli się w więzieniu, świadczy o skrajnej tendencyjności i o postawie niegodnej uczonego, profesora teologii chrześcijańskiej. Uważamy, że posługiwanie się takim językiem oznacza publiczne zachęcanie do aktów nienawiści, a być może i przemocy fizycznej wobec wszystkich zwolenników i obrońców porządku konstytucyjnego. Smutkiem napawa nas fakt, że takie poglądy głosi pracownik naszej Uczelni, do tego, jak na ironię, członek Centrum Etyki UAM oraz członek Rady Programowej Narodowego Kongresu Nauki. Sprzeciwiamy się łamaniu standardów etyki naukowej, która obowiązuje pracowników nauki i na Uczelni, i na całej arenie publicznej.

Potępiając niegodne zachowanie ks. prof. Pawła Bortkiewicza, przypominamy słowa Adama Mickiewicza, Patrona naszej Uczelni:

“Gęby za lud krzyczące sam lud w końcu znudzą”.

prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
prof. dr hab. Hanna Kmita, Wydział Biologii UAM
dr Barbara Pawłowska-Zydor, dr socjologii, emeryt UAM
dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM, Instytut Socjologii UAM
dr hab. Piotr Gąsiorowski, prof. UAM, Wydział Anglistyki UAM
prof. dr hab. Krzysztof Łastowski, Instytut Psychologii i Kognitywistyki UAM
prof. dr hab. Paweł Zeidler, Instytut Filozofii UAM
dr hab. Piotr Dybczyński, prof. UAM, Wydział Fizyki UAM
prof. dr hab. Henryk Jankowski, Wydział Neofilologii UAM
dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP, Katedra Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
dr hab. Tomasz Kwiatkowski, Wydział Fizyki UAM
dr hab. Halina Zboroń, prof. nadzw. UEP, Katedra Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
prof. dr hab. Lilia Hryniewiecka, Wydział Biologii UAM
prof.dr hab. Tadeusz Kowalski, UEP

List popierają:
dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor nadzwyczajny, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański,
Jerzy Jańczak, abs.UAM, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Maria Skibniewska, SJ UAM
prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa, UAM
prof. dr hab. Artur Kijas, UAM, profesor senior
Marian Dźwinel (Dźwiniel)
dr hab. Eliza Karmińska, Wydział Neofilologii UAM
dr hab. Edyta Głowacka Sobiech, WSE UAM

Ty również możesz się pod powyższym stanowiskiem podpisać na tej stronie: LINK