OŚWIADCZENIE grupy Akademicki KOD w Poznaniu w sprawie protestu przeciwko odznaczeniu Adama Michnika medalem UAM “Alumno bene merenti”

OŚWIADCZENIE grupy Akademicki KOD w Poznaniu w sprawie protestu przeciwko odznaczeniu Adama Michnika medalem UAM “Alumno bene merenti”

W związku z ogłoszonym na stronie Akademickiego Klubu Obywatelskiego  i nagłośnionym w środkach masowego przekazu listem prof. Wiesława Antkowiaka, protestującym przeciwko nadaniu Adamowi Michnikowi medalu UAM “Alumno bene merenti”, wyrażamy oburzenie zarówno tonem listu, jak i próbą pomniejszenia historycznych zasług Adama Michnika. Dziś Adam Michnik i prof. Wiesław Antkowiak stoją po przeciwnych stronach barykady politycznej, co nie usprawiedliwia kłamliwego zniekształcania życiorysu laureata, który przez ponad 20 lat był jedną z głównych postaci opozycji antykomunistycznej w PRL. Zapewnienia prof. Wiesława Antkowiaka, że zdyskredytowanie Adama Michnika nie było jego zamiarem, nie można traktować poważnie. Taka dyskredytacja jest oczywistym celem drugiego akapitu listu, zawierającego ponadto niegodną insynuację, że osoby, od których zależało przyznanie medalu, zawdzięczają swoje stanowiska nieprzeprowadzeniu lustracji na uczelniach państwowych.

List, poparty przez Zarząd i część członków AKO, adresowany jest do Jego Magnificencji Rektora UAM. Rektor ma prawo przyznawać medal “Alumno bene merenti” wybitnym absolwentom UAM z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z wydziałów, kierując się opinią kapituły — w tym przypadku jednoznacznie pozytywną. Adam Michnik jest niewątpliwie wybitnym absolwentem UAM i wybitnym patriotą o niekwestionowanych zasługach w walce o prawa człowieka i swobody obywatelskie w PRL. Zapłacił za to kilkakrotnym pobytem w więzieniu, nie wspominając o innych formach prześladowania przez państwo komunistyczne. Uważamy, że decyzja JM Rektora była ze wszech miar słuszna i zgodna z zasadami przyznawania medalu “Alumno bene merenti”. Odrzucamy twierdzenie, że na tę decyzję i na opinię kapituły miała wpływ sympatia wobec jednej “opcji politycznej”. Jeżeli stwierdzenie, że dokonania Adama Michnika zasługują na uznanie środowiska akademickiego, obraża część tego środowiska, to raczej ta część powinna się wstydzić; myli bowiem ocenę człowieka i jego życiorysu z bieżącą polityką i interesami partii politycznej, która uważa laureata za swojego przeciwnika.

Z wielką przykrością musimy stwierdzić, że członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego patrzą i oceniają rzeczywistość przez pryzmat własnych, partykularnych poglądów ideologicznych, przekonań religijnych i interesów politycznych. Taki pryzmat działa jak krzywe zwierciadło, w karykaturalny sposób deformując obraz polskiego życia społecznego, ludzkich postaw i wartości. Szkiełko mędrców z AKO nie jest godne ani miana “akademickiego”, ani Patrona, na którego gorliwie powołują się członkowie Klubu.

Członkowie i sympatycy Komitetu Obrony Demokracji

grupa Akademicki KOD, Poznań

dr Jarosław Aptacy, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Sławomir Breiter, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. Piotr A. Dybczyński, prof. UAM, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Jerzy Fiećko, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. Piotr Gąsiorowski, prof. UAM, Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof (em.) dr hab. Wiktoria Gręzicka-Ratajczak, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. (em.) dr hab. Lilla Hryniewiecka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ewa Janicka-Thomas, Studium Języków Obcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Henryk Jankowski, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Zbigniew Jaśkiewicz, Stowarzyszenie Absolwentów UAM

dr Łukasz Kaczmarek, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. Eliza Karmińska, prof. UAM, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Artur Kijas, profesor senior, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Hanna Kmita, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Roman Kubicki, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. Tomasz Kwiatkowski, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Jolanta Legocka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Krzysztof Łastowski, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Katarzyna Łosak, Wydział Biologii, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

prof. (em.) dr hab. Tadeusz Łuczkiewicz, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Uniwersytat Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. Przemysław Mikołajczak, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Witold Molik, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Anna Pałubicka, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. (em.) dr hab. Piotr Pierański, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Anna Pioruńska-Mikołajczak, Zakład Chemii Ogólnej, Wydział  Lekarski II, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. Władysław Polcyn, prof. UAM, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Magdalena Polińska, Wydział Fizyki, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

dr hab. Jan Polowczyk, prof. UEP, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Anna Potok, em. pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Wojciech Pukacki, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. (em.) dr hab. Lech Ratajczak, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Barbara Sienkiewicz, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

mgr Maria Skibniewska, st. wykładowca, Szkoła Językowa UAM

dr hab. Maciej Skoracki, prof. UAM, Wydział Biologii, Uniwersytet im Adama Mickiewicza

dr hab. Renata Suchocka, prof. UAM, Wydział nauk społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Przemysław Tajsner, Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Krzysztof Trybuś, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Zygmunt Vetulani, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Jacek Wachowski, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Poznańskie Centrum Praw Człowieka, Instytut Nauk Prawnych PAN

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański (do 30 września br. adiunkt, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. Edwin Wnuk, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. (em.) dr hab. Andrzej Wojciechowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr inż. Tomasz Wojciechowski, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. Ryszard Wryk, prof. UAM, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. Joanna Zeidler, em. profesor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN

prof. dr hab. Paweł Zeidler, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

8 thoughts on “OŚWIADCZENIE grupy Akademicki KOD w Poznaniu w sprawie protestu przeciwko odznaczeniu Adama Michnika medalem UAM “Alumno bene merenti”

 • 2 listopada 2016 o 01:14
  Permalink

  Podpisuję się pod stanowiskiem grupy Akademickiego KOD-u w sprawie protestu AKO przeciw przyznaniu Adamowi Michnikowi medalu „Alumno bene merenti”.
  Bardzo dobrze się stało, że taki list został wystosowany w obronie dobrego imienia człowieka – autorytetu, któremu Polska zawdzięcza bardzo wiele – tak w sferze politycznej, jak i kulturalnej.

  • 11 grudnia 2016 o 17:36
   Permalink

   W pełni popieram stanowisko poznańskich profesorów. Adam Michnik jest wybitna postacią, zasłużoną dla Polski, wiele mu zawdzięczamy jako obywatele i Polacy. Jerzy Bartmiński prof. emerytur UMCS

 • 1 listopada 2016 o 22:05
  Permalink

  Dziękujemy

 • 1 listopada 2016 o 14:06
  Permalink

  Następujące osoby prosiły już po zamieszczeniu listy na naszym portalu o dołączenie ich podpisów:

  prof. dr hab. Anna Pałubicka, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

  prof (em.) dr hab. Wiktoria Gręzicka-Ratajczak, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

  prof. (em.) dr hab. Tadeusz Łuczkiewicz, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Uniwersytat Przyrodniczy w Poznaniu

  prof. (em.) dr hab. Lech Ratajczak, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

  prof. dr hab. Zygmunt Vetulani, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

  Otrzymujemy również liczne głosy poparcia naszego oświadczenia spoza ściśle pojętego środowiska poznańskich naukowców i nauczycieli akademickich. Wyrazili je między innymi:

  dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

  Pani Anita Wajszczuk, pracownik administracyjny UAM

  Państwo Marian Dźwinel, Jadwiga Fęglerska, Sylwia Krzemieniewska, Andrzej Muras, Andrzej Zyskowski

  Pani Krystyna Stachowiak, działaczka “Solidarności” i opozycjonistka z czasów PRL, prosiła o przekazanie szczególnych wyrazów uznania JM Rektorowi w jej imieniu, co niniejszym czynimy.

 • 30 października 2016 o 17:48
  Permalink

  Popieram stanowisko grupy Akademicki KOD w sprawie protestu AKO przeciw przyznaniu Adamowi Michnikowi medalu „Alumno bene merenti”.

 • 30 października 2016 o 09:24
  Permalink

  Popieram protest przeciwko stanowisku AKO odnośnie przyznaniu medalu
  > Adamowi Michnikowi przez JM Rektora UAM.

 • 29 października 2016 o 22:36
  Permalink

  Nie należę do grupy pracowników naukowych UAM, lecz jestem absolwentem (z epoki prehistorycznej) tej uczelni , jeśli zatem gremium profesorskie oczekuje wsparcia ze strony absolwentów outsiderów, proszę na mnie liczyć. Jest rzeczą nad wyraz zdumiewającą, że są jacyś nauczyciele akademiccy, którzy mogą kwestionować twórczą rolę Adama Michnika w życiu zbiorowym, człowieka, który zrobił dla Polski więcej niż kilka milionów mieszkańców tego kraju.

 • 29 października 2016 o 19:12
  Permalink

  Jako pracownik UAM równiez podpisuje sie pod oswiadczeniem

Komentarze są wyłączone.