Podpisz petycję – Wielkopolanie dla Demokratycznej i Praworządnej Polski

Drodzy Wielkopolanie,

zwracamy się do Was w tym liście z nadzieją i wiarą w trudnym dla Polski czasie. Zwracamy się do Was, bohaterów zbiorowych, którzy – jak wielu przed nimi – wiedzą, jak ciężką pracą okupiony jest sukces. Jesteśmy zbiorowością ludzi z różnych środowisk i zawodów, ale Wielkopolan łączy szczególna solidarność oraz poszanowanie prawa. Te cechy nie tylko pomogły nam odzyskać Wielkopolskę dla kraju i uczynić ją silną, ale także dawały początek impulsom przeobrażającym Polskę. Ten przykład trzeba nam znów nieść jak sztandar.

Kiedy codziennie rano zmierzacie dobrze znanymi ulicami do pracy, słyszycie znajomy dźwięk – odgłos Waszych kroków. Od lat wspólnie budujemy lepsze jutro dla nas i naszych bliskich. Sukces rzadko zjawia się z dnia na dzień. Każe na siebie czekać, każe się poszukiwać, jest dziełem nie tylko naszych planów, ale i przypadku. Gdy jutro nadchodzi, nie jest idealnie takie, jak sobie wymarzyliśmy. Nie jest jednak złe; jest niedoskonałe. Trzeba nad nim dalej pracować. Taka jest również nasza ojczyzna. Mocno poobijana kijem historii, zaczęła nabierać sił i kształtu. Nie jest idealna, ale nie jest też zła; jest niedoskonała. Trzeba nad nią pracować. Poprawiać, ale nie niszczyć. Nie pozwólmy sobie wmówić, że 27 lat naszych starań i codziennego trudu poszło na marne.

Gdyby demokracja była budynkiem, to napis „w budowie” nigdy nie zostałby z niej usunięty. Naszym sukcesem jest to, że po 1989 roku razem stworzyliśmy fundamenty demokratycznego państwa opartego na trójpodziale władzy. Mamy parlament, rząd, prezydenta i władzę sądowniczą – instytucje różne i niezależne, ale wzajemnie się uzupełniające i równoważące. Podstawą ich działania jest Konstytucja. Przyjęliśmy ją my wszyscy, obywatele „zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski” – głosi preambuła.

Jeden z tych fundamentów, Trybunał Konstytucyjny, może w najbliższych dniach zostać sparaliżowany jednym podpisem. Trybunał, który bronił obywateli, gdy zabraniano im manifestować poglądy odmienne od poglądów władzy, który uchronił pracowników z nabytymi prawami emerytalnymi przed utratą pracy, który rozwiązał kwestię świadczeń pielęgnacyjnych, który zapewnił osobom na tzw. śmieciówkach prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych. W obronie Trybunału stanęła Komisja Europejska. Ojcem zjednoczonej Europy, której częścią staliśmy się w 2004 roku, był Robert Schuman, skromny i głębokiej wiary człowiek, który chciał dla znękanego wojnami kontynentu trwałego spokoju. Pamiętajmy, że Unia to nasze korzenie i nasz dom, a członkowie rodziny dbają o siebie i nie pozostają bezczynni, gdy jednemu z nich dzieje się krzywda.

Nie dajmy sobie wmówić, że nas to nie dotyczy, że kłócą się partie, że sędziowie to oderwana od narodu korporacja. Oni też tutaj się urodzili, wychowali, kończyli szkoły i pracowali. My, Wielkopolanie, wiemy, że praca organiczna oparta na wiedzy jest kluczem do sukcesu całej zbiorowości.

Czym jest prawo, o które trwa spór? Zbiorem przepisów, które mają obywatelom coś odbierać? Nie, przeciwnie! Jest gwarancją, że nikt nie pokusi się o to, żeby zabrać nam to, co najcenniejsze – wolność i prawa obywatelskie.

Podczas obchodów roku Hipolita Cegielskiego prof. Waldemar Łazuga stwierdził, że elitą pracy organicznej w Wielkopolsce byli zarówno syn karczmarza, jak i zubożały szlachcic, włościanin lub hrabia. Razem silni – w przekonaniu, że nie przewodzą, ale są członkami większej całości. To byli bohaterowie zbiorowi: skromni, ale wytrwali i skuteczni. Organicznicy, powstańcy wielkopolscy, wreszcie uczestnicy Poznańskiego Czerwca 1956. Tacy jesteście i Wy – silni pamięcią o swojej historii. Nie dajcie jej sobie ukraść fałszerzom.

Bez Waszej solidarności i wiary w praworządność Trybunał Konstytucyjny nie przetrwa. A bez tego nie przetrwa duch polskości obywateli, bo wystarczy wola i słowo człowieka bez skrupułów, aby odebrać Wam ziemię, nakazać, czego macie słuchać i co oglądać, jak myśleć, czego się bać, komu ufać. Zaufajcie sobie i swojej wiedzy. Zaufajcie Waszym przodkom, którzy słowami Karola Libelta wołają „Oświata podnosi godność człowieka, a kto ją uczuł w sobie, nie ugnie karku pod jarzmo… Oświata rozpościera swobody i prawa w narodzie. Postrzeż się, narodzie, i ratuj nieśmiertelnego ducha swojego!”

Poznańska Grupa Inicjatywna

Podpisz i udostępnij petycję