Polska nie może mieć dwóch wrogów.

17 września 1939 r. wojska ZSRR, łamiąc pakt o nieagresji i prawo międzynarodowe, przekroczyły wschodnią granicę Rzeczypospolitej.

Niesprowokowana agresja radziecka połączona z agresją niemiecką i słowacką doprowadziły do zniszczenia niepodległej Polski, olbrzymich cierpień jej mieszkańców i eskalacji zbrodniczych działań dyktatorów. W zadumie nad wielką tragedią II Wojny Światowej, każdego 17 września wspominamy ofiary hekatomby wywołanej przez systemy totalitarne, przez agresywną politykę międzynarodową, przez brak poszanowania dla wolności i praw człowieka i przez brak udziału społeczeństw we władzy.

17 września 2017 r. o godz. 19.30 na Starym Rynku w Poznaniu patriotyczny europejskim szpalerem uczcimy pamięć ofiar totalitarnej agresji i powiemy stanowcze “nie” systemom totalitarnym, stanowcze “nie” zwalczaniu demokracji, stanowcze “nie” ograniczaniu wolności i stanowcze “nie” nieodpowiedzialnej polityce zagranicznej.

Polska nigdy więcej nie może mieć dwóch wrogów!

Zapraszamy wszystkich serdecznie !