Regionalna Komisja Rewizyjna

Zgodnie z par. 57 Statutu Stowarzyszenia KOD Regionalna komisja rewizyjna “powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
oddziału regionalnego.”

Do jej kompetencji należy:

a) kontrolowanie działalności oddziału regionalnego Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na regionalnym walnym zebraniu członków
(delegatów),
c) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego regionalnego walnego zebrania członków
(delegatów) oraz zebrania zarządu regionu,
Strona 22  z 29
d) składanie wniosków na regionalnym walnym zebraniu członków (delegatów)
regionu o absolutorium dla władz regionu i składanie sprawozdań ze swojej
działalności.

Skład osobowy

Sprawozdania z posiedzeń

Mail

Regionalna Komisja Rewizyjna posiada również dodatkową stronę internetową pod tym odnośnikiem.