Komunikaty RKR

26 czerwca 2017 r.

List Otwarty do Głównej Komisji Rewizyjnej oraz regionalnych komisji rewizyjnych Stowarzyszenia KOD.

Szanowni Państwo,

z wielkim smutkiem i zaniepokojeniem zapoznaliśmy się szczegółowo z zaproponowanym przez GKR regulaminem pracy regionalnych komisji rewizyjnych. Jesteśmy mocno rozczarowani treścią tego dokumentu. Zaproponowany tekst regulaminu w swojej ogólnej wymowie znacznie bardziej pasowałby do silnie zhierarchizowanej i scentralizowanej korporacji komercyjnej niż do obywatelskiego Stowarzyszenia opartego o działalność wolontariuszy. Mamy w nim mieszaninę zapisów oczywistych i niepotrzebnych, wręcz śmiesznych, z którymi nie możemy się zgodzić a tym samym przyjąć taki regulamin do stosowania. Brakuje też bardzo wielu zapisów dających regionalnym komisjom narzędzia do skutecznej pracy. W zamian regulamin koncentruje się na wprowadzeniu silnego podporządkowania komisji regionalnych wobec komisji głównej (§2) co nie znajduje oparcia w statucie Stowarzyszenia KOD.

RKR jest regionalnym organem władzy w Stowarzyszeniu KOD a najwyższą władzą w regionie jest Regionalne Walne Zgromadzenie Członków (lub delegatów). I to właśnie regionalnemu Walnemu podlega bezpośrednio RKR. Wprowadzenie systemu nakazów i poleceń ze strony GKR budzi nasz sprzeciw, podobnie jak zrobienie z regionalnych komisji systemu donosicieli na koleżanki i kolegów – tylko tak można ocenić żądanie informowania GKR o każdym zdarzeniu sugerującym konieczność przeprowadzenia kontroli (§2 pkt.6).

Na dodatek niektóre szczegółowe zapisy proponowanego regulaminu są sprzeczne ze statutem, zbędne lub wręcz zabawne, np.:
§6 opisuje absurdalny system upoważnień. Członkowie RKR mają upoważniać przewodniczącego do wysłuchania Zarządu Regionalnego na jego posiedzeniu.
§11 pkt.6 nadaje się bardziej do regulaminu samorządu starszaków w przedszkolu a nie do organu stowarzyszenia o nazwie Komitet Obrony Demokracji.
§12 pkt 1 i 2 można spokojnie zastąpić tekstem: w przypadku posiedzenia w składzie przewodniczący i członek RKR głosowań się nie przeprowadza – decyduje przewodniczący. Efekt będzie ten sam.
§7 jest sprzeczny z §22 pkt. 3 Statutu§8 pkt.2 – nie wiadomo czego dotyczy bo oddziały regionalne i grupy lokalne nie posiadają żadnego majątku

Niestety w proponowanym tekście są też zapisy nie do przyjęcia, jak wspomniany system obowiązkowego „donosicielstwa”. Cała koncepcja skrajnie dominującej i „nakazowo-rozdzielczej” roli GKR wobec komisji regionalnych nie znajduje uzasadnienia w statucie a straszenie nas odpowiedzialnością materialną (§2 pkt.6) jest w świetle dotychczasowych działań krajowych organów stowarzyszenia wysoce niestosowne, wręcz obraźliwe.

Podsumowując:

Regionalna Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zwraca się do Głównej Komisji Rewizyjnej z apelem, by GKR uznała uchwalony regulamin za projekt do dyskusji, głównie z członkami wszystkich komisji regionalnych. Po zebraniu uwag oraz propozycji zmian i uzupełnień GKR przygotowałaby kolejny projekt, uwzględniający otrzymane uwagi i zastrzeżenia. Pierwszym głosem w dyskusji może być uchwalony przez RKR regionu Wielkopolska regulamin tymczasowy, przyjęty (z braku dokumentu opisanego w statucie) na początku działalności RKR w dniu 1 lutego 2017, dostępny pod adresem: https://a-kod.pl/index.php/RKR/Regulamin.


20 marca 2017 r.

Przewodniczący RKR zachęca wszystkich do zapoznania się ze sprawozdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KOD za rok 2016.

PDF