Regionalny Sąd Koleżeński

Zgodnie z par. 58 Statutu Stowarzyszenia Regionalny Sąd Koleżeński “jest powołany do rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów między członkami Stowarzyszenia z obszaru oddziału regionalnego oraz między członkami Stowarzyszenia a jego władzami w regionie, w drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie racji stron, wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce o dobre imię i interesy Stowarzyszenia.

Skład Regionalnego Sądu Koleżeńskiego

Protokoły

Komunikaty

Regulamin pracy

Mail