Relacja z wykładu LUD prof. Suchockiej i prof. Kędzi o prawach człowieka

W środę, 27 marca 2019 r. odbył się wykład Latającego Uniwersytetu Demokracji, na którym wysłuchaliśmy aż dwóch wykładowców. Mieliśmy przyjemność gościć prof. zw. dr hab. Zdzisława Kędzię oraz prof. UAM dr hab. Hannę Suchocką, byłą premier RP.

Tytuł wykładu brzmiał “70 lat praw człowieka – czas na emeryturę?” i odnosił się do spadku zainteresowania wśród zwykłych obywateli tą tematyką. A tymczasem właśnie obchodziliśmy 70-tą rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 35-tej rocznicy przyjęcia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W przypadku Powszechnej Deklaracji wiedziałam oczywiście, że uchwalono ją pod wypływem wydarzeń II wś, ale nie zdawałam sobie sprawy, że nie miała wiążącej mocy prawnej, stanowiła jedynie wyraz nadziei, że koszmar II wś się nie powtórzy. Tymczasem z biegiem lat stała się ona źródłem międzynarodowego prawa zwyczajowego, a zatem najtrwalszego z praw.
Interesujące było też dla mnie to, że pojawiają się różnice w interpretacji praw, co ma swoje przyczyny w różnicach kulturowych i że to jest właśnie sposób, w jaki te różnice są uwzględniane – odmienna interpretacja rozwiązuje problem wynikający różnic kulturowych, które go wywołują.

Z kolei od prof. Suchockiej dowiedziałam się, że ratyfikacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka była dla Polski sposobem na wejście do Rady Europy – jeszcze w czasie PRL-u. A współcześnie Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu i Komisja Wenecka czerpią z rozwiązań Konwencji.
Przyjęcie Konwencji upodmiotowiło obywateli w sporze z władzą – wcześniej mogli jedynie zwracać się z petycją do rządu.

Prof. Kędzia wskazywał na znaczenie tytułu wykładu – istnieje pewne zmęczenie prawami człowieka. Brakuje przejścia do wykorzystania tych kategorii w dziedzinach bardziej oddalonych i myślenia w kategoriach operacyjnych – np. w sprawach rozwodowych czy przy ocenie skutków inwestycji z perspektywy praw człowieka. Budujemy świadomość potrzeby ochrony praw człowieka, ale nie potrafimy wprowadzić tej świadomości w czyn.

Bardzo dziękuję Fundacji Malta, z którą podjęliśmy współpracę. Od teraz będziemy korzystać z sali w ich siedzibie: ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu (1 piętro).

Zapraszamy na najbliższy wykład LUD-u, który odbędzie się już w najbliższy czwartek, 4 kwietnia, o godz. 17:00. Wykład “Epidemia mowy nienawiści w Polsce” wygłosi prof. UW Michał Bilewicz.

zdj. Waldemar Andrzej Jóźwiak ©