Sekcje KOD WLKP

logo-kod-wlkp

Zapraszamy do aktywności w grupach roboczych KOD WLKP:

Administracja – Jolanta Wesołowska – koordynatorka Sekcji
Henryk Marian Gemzicki – zastępca koordynatorki

Sekcja zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz prowadzeniem bazy nazwisk, dokumentacją – m. in. archiwizowaniem dokumentów i protokołów, finansami i księgowością.


Akcje

Koordynator – Marika Jęczmionka

Sekcja realizuje działania operacyjne KODu WLKP we wszystkich płaszczyznach. Zajmuje się kompleksową organizacją oraz ochroną wszystkich wydarzeń realizowanych przez nasze struktury, a także znaczącym wsparciem w obszarze promocji tych wydarzeń. Są to wydarzenia takie jak manifestacje, wyjazdy, akcje rozdawania lub czytania Konstytucji itp.

W ramach Sekcji Akcje działają następujące zespoły:
– Podsekcja Wsparcie – grupa odpowiedzialna za logistyczne wsparcie wszystkich naszych wydarzeń;
– Podsekcja Organizacja – grupa, której celem jest wsparcie w obszarze organizacji naszych wydarzeń poprzez kontakt z różnymi instytucjami i rekrutację ludzi do poszczególnych zadań;
– Podsekcja SP/SM – nasza Służba Porządkowa oraz Służba Medyczna – grupa wielokrotnie sprawdzonych w boju i chwalonych przez służby porządkowe miasta oraz policję za wzorową współpracę ludzi;
– Podsekcja Ulotkarze

Koordynator – Marek Krajewski

Zespół odpowiedzialnych za produkcję oraz dystrybucję na terenie regionu materiałów edukacyjnych oraz promujących wszystkie nasze wydarzenia.


Edukacja
kontakt: [email protected]

Jednym z podstawowych zadań KOD jest prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej.
Dla realizacji celów i zadań chcemy prowadzić projekty edukacyjne, w których beneficjentami będą poszczególne grupy naszego społeczeństwa.
Grupą szczególnej troski będzie młodzież, ponieważ państwo nie spełnia swoich zadań w kwestii zapewnienia
właściwego wychowania obywatelskiego młodych ludzi oraz nie zapewnia opartej na faktach i rzetelnej wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii w tym przede wszystkim historii najnowszej.
Nasze projekty będą też skierowane do całego społeczeństwa, ponieważ nie można być w pełni obywatelem aktywnym bez podstawowego zasobu wiedzy dotyczącej historii oraz sytuacji politycznej i społecznej Polski i jej miejsca we współczesnym świecie.


IT
Zadania:
– administracja grup FB regionu
– administracja i zarządzanie innymi usługami IT KOD_WLKP (obecnie TT/www/ grupy mailingowe itd.)
– wsparcie działań od strony IT innych sekcji i członków KOD lub grup
– e-marketing regionu


Media


  1. Poza FB – Jolanta Wesołowska, Marika Jęczmionka
    Kontakt:
    e- mail: [email protected]
    tel. kom. tel. 797 207 200

Sekcja pozafacebookowa utrzymuje kontakt z członkami i sympatykami KOD, którzy nie korzystają z Facebooka. Informuje ich o wydarzeniach, spotkaniach czy manifestacjach organizowanych przez KOD Wlkp.


Postulaty – Marek Krajewski – koordynator Sekcji


Prawna – Tomasz Adamiec – koordynator sekcji
Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel. kom.: +48 604 105 577


DZIAŁAJ Z NAMI!