Skład Osobowy

Piotr Gąsiorowski (Przewodniczący)

Marek Mondry

Jerzy Ratajczak

Krystyna Stachowiak (Zastępczyni Przewodniczącego)

Jolanta Wesołowska (Sekretarz)