Solidarni z kobietami

To jest bitwa o normalność. Miara rozumienia europejskości. To intelektualny obowiązek. Test solidarności i wrażliwości. Nasz stosunek do wszystkiego, o co upominają się kobiety, jest sprawdzianem naszej dojrzałości. Czy chcemy żyć w kraju szanującym ludzi, ich poglądy, wybory i swobodę decydowania o życiu, zwłaszcza najbardziej prywatnym? Dziś kobiety nie stoją w kolejkach sklepowych, nie dostają goździków i prymitywnej adoracji władzy, jak w PRL-u. Co mają w zamian? Pozbawiane są prawa decydowania o sobie. Zostały zdradzone przez wszystkie rządy RP. Lęk rządzących przed utratą poparcia, a przynajmniej neutralności Kościoła, jest źródłem tej zdrady. Zademonstrujmy poparcie dla Kobiet. Ich prawo do wolności wyboru jest podstawowym prawem obywatelskim, prawem człowieka, prawem wszystkich, także mężczyzn!

J.N.

8m-zadamy