Spotkanie z KODerami w ramach programu RUB Europadialog

RUB Europadialog

W niedzielę, 14 sierpnia 2016 roku odwiedzi Poznań, międzynarodowa grupa doktorantów oraz młodych naukowców z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Węgier i Włoch, reprezentująca różne dziedziny nauki (politologia, historia, literatura, sztuka, filozofia).

Są oni uczestnikami trzyletniego programu RUB Europadialog, organizowanego przez Uniwersytet w Bochum i finansowanego przez Fundację Mercator aby przeciwdziałać konfrontacyjnym narracjom i zrewitalizować kulturę dialogu na ważne dla Europy tematy.

Motywem przewodnim spotkania jest Aktywny Obywatel.
Naukowcy są zainteresowani przybliżeniem działalności polskiego rządu oraz ich konsekwencji dla zasady demokracji i litery prawa, jak również genezą i odpowiedzią KODu na wydarzenia w kraju.

Zagraniczni goście spotkają się w Poznaniu z przedstawicielami KOD.

Spotkanie odbędzie się przy ul. Towarowej 35 – Biurowiec Delta, Sala Brylantowa, poz. A. w godzinach od 18.00 do 20.00.

Spotkanie trwa 2 godziny – motywem przewodnim spotkania jest Aktywny Obywatel.
Przedstawiciele KOD przekażą zebranym informacje o:
– genezie ruchu KOD
– założeniach i celach KOD,
– spektrum niszczenia demokracji przez obecne władze
– działalności polskiego rządu oraz ich konsekwencji dla zasady demokracji i litery prawa
– aktualnej sytuacji polityczna w Polsce i odpowiedzi KOD (formach reakcji obywateli).

KOD WLKP będzie reprezentować grupa 10 osób – członków stowarzyszenia, którzy wyrazili akces do tego spotkania.

Organizator: Fundacja Mercator oraz Uniwersytet z Bochum /Niemcy/
rub-europadialog.eu

Gina Kałek