Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KOD za okres 2.12.2015 – 31.12.2016

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, przyjęte uchwałą nr 1 /2017 w dniu 7.03.2016 obejmuje okres od założenia Stowarzyszenia do końca 2016 r. według chronologii wydarzeń, a zatem nie odnosi się do spraw, które ujrzały światło dzienne w 2017 r. W tym zakresie Komisja złoży oddzielne sprawozdanie.

SPRAWOZDANIE-KR-wersja-przyjęta-uchwałą-nr-2