STATUT KOD

Z aktualną wersją Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji mogą się Państwo zapoznać na stronie:

http://www.ruchkod.pl/statut