STATUT KOD

Z aktualną wersją Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji mogą się Państwo zapoznać na stronie: ruchkod.pl