Raport AI Polska na temat wolności zgromadzeń w Polsce

Dziś Amnesty International zorganizowało konferencję prasową, na której przedstawiło raport pt.: “POLSKA: DEMONSTRACJE W OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA.
Zastraszanie, Inwigilacja i Ściganie Uczestników Protestów”.

Oto najważniejsze rekomendacje dla polskich władz:

  1. Amnesty International wzywa rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zagwarantowania, że jakakolwiek ustawa lub jakikolwiek przepis prawa, który narusza prawo do wolności zgromadzeń, a w szczególności każdy środek skutecznie blokujący możliwość pokojowego zgromadzania się lub arbitralnie nadający jednemu rodzajowi zgromadzeń priorytet nad innymi, zostanie poprawiony lub uchylony, dzięki czemu spoczywające na Polsce międzynarodowe zobowiązania dotyczące możliwości korzystania z prawa do pokojowego zgromadzania się zostaną wypełnione.
  2. Amnesty International wzywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do poszanowania, ochrony i realizacji prawa do wolności zgromadzeń i wolności słowa w sytuacji, gdy ludzie gromadzą się w przestrzeni publicznej w celu wyrażenia własnych poglądów. Funkcjonariusze organów ochrony porządku publicznego powinni ułatwiać organizowanie pokojowych zgromadzeń i powstrzymywać się od bezprawnego ich ograniczania.
  3. Amnesty International apeluje do instytucji państwa, a w szczególności do prokuratury i policji, by powstrzymywały się od stosowania jakiegokolwiek rodzaju sankcji karnych wobec uczestników pokojowych zgromadzeń. Wszelkie wysuwane przeciwko nim zarzuty powinny zostać wycofane.
  4. Amnesty International wzywa funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego do powstrzymania się od używania siły fizycznej. Ta powinna być stosowana wyłącznie w ostateczności i w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych. Należy zaprzestać używania taktyki przetrzymywania uczestników zgromadzeń publicznych, o ile nie ma to na celu odizolowania demonstrantów, którzy są agresywni lub łamią prawo. Wszyscy funkcjonariusze organów ochrony porządku publicznego zabezpieczający zgromadzenia powinni nosić łatwo widoczne znaki identyfikacji indywidualnej. Policja powinna natychmiast zaprzestać arbitralnego pozbawiania wolności osób uczestniczących w protestach.

Ponieważ raport nie jest długi, zachęcamy do zapoznania się z nim w całości: PDF.

Jeśli bliska Ci jest wolność słowa – podpisz petycję Amnesty International

Tomasz Piątek jest autorem głośnej książki “Macierewicz i jego tajemnice”. Kiedy książka ukazała się nakładem wydawnictwa Arbitror liczyliśmy, że opisane w niej powiązania Ministra Obrony Narodowej rządu RP Antoniego Macierewicza zostaną rzetelnie i drobiazgowo wyjaśnione. W Polsce istnieją instytucje do tego powołane: sejmowa komisja śledcza, prokuratura. W krajach demokratycznych podobne zarzuty są szczegółowo badane w interesie państwa, zgodnie z elementarną racją stanu.
Niestety w Polsce stało się inaczej. Ani Minister, ani Ministerstwo, ani przedstawiciele partii rządzącej nie zareagowali na interpelacje partii Nowoczesna ws. podejrzeń o niebezpieczne powiązania Antoniego Macierewicza i jego współpracowników zawartych w książce Tomasza Piątka. Przeciwnie to Minister Obrony Narodowej złożył do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Opisana wyżej sytuacja jest skrajnie niebezpieczna dla wolności słowa w Polsce oraz przejrzystości funkcjonowania organów państwa. W obronę polskiego dziennikarza angażują się m.in. OBWE, Reporterzy Bez Granic, Freedom House i Amnesty International.
Apelujemy o przestrzeganie wolności słowa w Polsce oraz wyjaśnienie zarzutów wobec ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza! Podpisujmy petycję Amnesty International.