Polska w UE. Co dalej? Spotkanie w Nowym Tomyślu

Spotkanie 9/4/2019 (wtorek) s.206 18:00
Prof. Kowalski gościł już u nas w zeszłym roku. Oto zapis niezwykle dynamicznego wykładu: https://youtu.be/ugw4258V4kw
/prm

Prof. Tadeusz Kowalski – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekonomista, były wieloletni kierownik i przewodniczący Rady Programowej Programu MBA Poznań Atlanta, pracownik Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej w UEP. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Economics and Business Review. Odbywał staże naukowe w Norwegii, Wielkiej Brytanii, Danii i USA. Współpracuje z fundacją Olgierda Łukaszewicza – My Obywatele UE.

Profesor Tadeusz Kowalski w swoim wykładzie – przedstawia podstawy dotyczące wartości etycznych, politycznych i gospodarczych Unii Europejskiej jej historyczne tło i uzasadnienie. Omawia również, zarówno znaczenie UE dla Polski, jak i miejsce naszego kraju w Unii. Przekonuje, że pieniądze pozyskane z UE nie są jedyną, ani nawet najważniejszą, korzyścią płynącą dla nas z racji uczestnictwa w europejskiej wspólnocie, pokazując jak istotne dla suwerenności i bezpieczeństwa Polski oraz ugruntowania kulturowej przynależności do cywilizacji zachodniej ma członkostwo w UE. Ważnym tematem poruszanym w wykładzie jest potrzeba przystąpienia do unii walutowej dla zwiększenia stopnia integracji nie tylko gospodarczej, ale i politycznej Polski i UE

Wykład jest zaproszeniem do dyskusji. Stąd obejmuje prezentację miejsca Polski w Unii i krótkie wprowadzenie do historii Unii Europejskiej. Zawiera analizę logiki pogłębiania integracji. Na tym tle omawiane są konieczności i wyzwania stojące przed Polską.