Łańcuch Światła 16 Poznań

Szanowni, Szanowne, znów wychodzimy by zamanifestować nasz sprzeciw wobec zawłaszczania sądów przez polityków ✌ Walka o Sąd Najwyższy – orzekający

Read more