PIKOD na Starym Rynku

W sobotę, 15 września 2018, w godzinach 13-16, zapraszamy wszystkich na PIKOD na Starym Rynku pod Pręgierzem.

Podczas PIKODu będziemy promować oraz namawiać do dołączenia do Obywatelskiej Kontroli Wyborów. Będziemy również namawiać Poznaniaków do czynnego uczestnictwa w Wyborach Samorządowych.

Dołącz do nas, porozmawiajmy z mieszkańcami

List otwarty do Przewodniczącego PO w Regionie – Rafała Grupińskiego

Komitet Obrony Demokracji nie jest partią polityczną ani partyjną przybudówką. To szeroki ogólnopolski ruch obywatelski powstały w chwili próby dla polskiej młodej demokracji. To ogromny wysiłek tysięcy ludzi, którzy od ponad dwóch lat, dzień w dzień, działając na zasadzie wolontariatu, inicjują wiele różnorodnych projektów obywatelskich i społecznych, które służyć mają obronie naszego systemu politycznego, praworządności i wartości naszej res publici oraz polis, które zamieszkujemy.

Jako reprezentanci KOD-u w Wielkopolsce zwracamy się do przewodniczącego Regionu Platformy Obywatelskiej Rafała Grupińskiego, by wyrazić nasze ambiwalentne uczucia w związku z ogłoszeniem projektu Wolontariusze Wolnych Wyborów.

Z jednej strony dostrzegamy uznanie w nim dla rozwijanego przez KOD od miesięcy projektu Obywatelskiej Kontroli Wyborów, do którego – także w Poznaniu – zapraszaliśmy przedstawicieli wszystkich partii opozycyjnych, w tym PO.

Z drugiej jednak strony wyrażamy zaniepokojenie tym, że PO – największa partia opozycyjna w Parlamencie, dysponująca rozbudowanymi strukturami w kraju oraz korzystająca z dużych subwencji z budżetu państwa na swoją działalność, próbuje przejąć ten projekt, kradnąc jego założenia i niwecząc wykonaną przez nas pracę.

Od partii politycznej, która w swej nazwie sugeruje silny związek ze społeczeństwem obywatelskim, oczekujemy znacznie więcej, a w szczególności szacunku dla inicjatyw pozapartyjnych. Ogłoszenie inicjatywy partyjnej bliźniaczo podobnej do tworzonej przez ruch społeczny Obywatelskiej Kontroli Wyborów, faktycznego zawłaszczenia jej pod własną nazwą i partyjnym logo, świadczy o toczącej polską klasę polityczną niemocy w szukaniu środków zaradczych wobec zaistniałej sytuacji. To także przejaw ignorancji wobec organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich i całego społeczeństwa, do którego takie projekty są skierowane.

Wyrażamy jednocześnie nadzieję, że PO będzie potrafiła przyznać się do błędu, wycofać się z tego działania i zgodnie z deklaracjami zaangażować się w projekt, który ma łączyć ponad partyjnymi podziałami w działaniach na rzecz rzetelności i uczciwości nadchodzących wyborów samorządowych.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska

Obywatelska Kontrola Wyborów – zaproszenie do udziału

Naszą rolą jako obywateli podczas najbliższych wyborów samorządowych będzie przede wszystkim kontrola nad ich prawidłowym, uczciwym oraz odpowiadającym wszelkim standardom demokratycznego państwa prawa przebiegiem.

Dlatego już dzisiaj informujemy, że regiony KOD, w tym KOD Wielkopolska przyłączą się do ogólnopolskiej akcji Obywatelskiej Kontroli Wyborów. Akcji, której celem ponad wszelkimi podziałami, inną przynależnością społeczną lub partyjną jest kontrola rzetelności tychże wyborów na wszystkich możliwych do sprawdzenia etapach ich przebiegu.

Apelujemy zatem do członków i sympatyków KOD w naszym regionie, aby projekt OKW potraktowali jako jedną z najważniejszych inicjatyw w tym roku.

W skali kraju mobilizuje się już niewielka armia ludzi, także w Wielkopolsce nie może zabraknąć chętnych do współdziałania.

Będziemy potrzebowali koordynatora OKW na poziomie regionu, koordynatorów w powiatach, a także ludzi do pracy we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych.
Łącznie w całym kraju istnieje 27400 obwodowych komisji wyborczych, a w samej Wielkopolsce około 2000.

Zapraszamy do zapisywania się do projektu OKW. Zostawcie swoje dane kontaktowe, a będziecie informowani o kolejnych spotkaniach. Promujcie także ten link znajomym, aby się zapisywali – nieważne, w jakim miejscu kraju mieszkają. OKW będzie organizowane także w innych województwach, więc jeśli uzupełnią formularz, zgłosi się do nich koordynator regionu, w którym mieszkają.

Formularz zgłoszeniowy oraz dalsze informacje znajdują się na stronie OKW: okw.info.pl

Zarząd Regioniu
Komitetu Obrony Demokracji
Region Wielkopolska